ایستگاه نقاشی در دهه ی فجر

با شروع  دهه یوم ا... سپید ، ایستگاه نقاشی هم به استقبال گلهای نوشکفته و شاد  مدارس و پیش دبستان شتافت. در آغاز اولین روز دهه ، نو گلان  پیش دبستان امید فردا و محبت  به مجتمع آمدند وپس از بازدید آنها از نمایشگاه، نقاشیهای خودراباموضوع امام آمد کشیدند .

ایستگاههای نقاشی همه روزه با موضوعاتی چون :آن روزها ، سربازها .

 امام آمد ، فرار شاه ، شهیدان سرخ و...برگزارشد.

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در چهارشنبه بیستم بهمن ۱۳۸۹ساعت 10:55 توسط خانم ها شهریاری و تجلی زاده |